Garantie

Schade

We streven er samen met het transportbedrijf naar om alle artikelen schadevrij af te leveren. Helaas is dit niet altijd te voorkomen. Controleer daarom bij ontvangst van uw bestelling alle artikelen. Mocht er onverhoopt toch schade zijn ontstaan aan een artikel verzoeken wij u dit binnen 48 uur na ontvangst van uw bestelling aan ons te mailen via klantenservice@wooncentre.nl. Hoe eerder u de schade meldt des te sneller kan het worden opgelost. Stuur altijd foto’s van de schade mee in de mail, zodat wij de schade hier juist kunnen beoordelen.

Klachten

Tevreden klanten is waar het om gaat bij Wooncentre Condor. Mocht u toch een slechte ervaring hebben gehad met uw bestelling of onze service dan willen wij dat graag weten. Wij zullen er alles aan doen om uw klachten te verhelpen. In het geval van een klacht, kunt deze mailen naar onze klantenservice via info@wooncentre.nl. Wij streven ernaar om uw klacht binnen 5 werkdagen te behandelen. Voor een correcte afhandeling vragen we u de klacht zo compleet mogelijk te beschrijven en foto’s van het probleem toe te voegen aan uw mail.

Bent u uiteindelijk niet tevreden met de afhandeling van uw klacht door onze klantenservice, dan kunt u uw klacht indienen bij onze directie. Dit kan uitsluitend schriftelijk naar het adres:

Wooncentre Condor
t.a.v. de directie
Groenelaan 49
3114 CB Schiedam

Garantie

De producten die u bij Wooncentre Condor koopt, hebben (fabrieks-)garantie. Dit kan per merk/product verschillen en oplopen tot 10 jaar. Mocht u gebruik willen maken van de garantie, dan dient u een garantieaanvraag te sturen naar klantenservice@wooncentre.nl met uw gegevens en het garantiegeval.

Let op! U moet ten alle tijden de factuur overhandigen. Bent u deze kwijt? Dan zullen wij deze voor u proberen op te zoeken via uw naam, adres, telefoon nummer.

Naast de fabrieksgarantie gelden onverminderd de wettelijke rechten omtrent garantie en conformiteit. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat u er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Garantiebepalingen

1. De garantietermijn gaat in op de eerste dag van levering van het product. Voor het doen gelden van een aanspraak op garantie moet de rekening, waaruit de aankoopdatum moet blijken, ten aller tijden overlegd worden. De garantietermijn wordt door een reparatie of onderdelenlevering in de garantietijd noch vernieuwd noch verlengd.
2. Van garantie is uitgesloten
• De normale slijtage van materialen of onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn.
• Een schade, gebrek of storing welke te wijten is aan een van buiten komende oorzaak of onjuist gebruik door de consument dan wel diens ondergeschikten en/of de eindgebruiker. Als oorzaak van buitenaf wordt mede verstaan de agressiviteit van water en de als gevolg daarvan opgetreden schade of storing.
• Het artikel dient vóór montage gecontroleerd te worden op compleetheid en eventuele schade. Nadien het product is geïnstalleerd, zijn wij niet meer aansprakelijk voor enigerlei schade/gebreken.
• Montage- en demontagekosten vallen niet onder de garantie; de kosten die direct of indirect voortvloeien uit montage of demontage vallen eveneens niet onder de garantie.
3. De garantie omvat de volgende punten: Indien de klachten gegrond zijn, behoudt Wooncentre Condor het recht een keuze te maken tussen het herstellen van de schade, het vervangen van het product of het vergoeden van de eventuele minderwaarde.
4. In die gevallen waarin de producten, welke vervangen dienen te worden niet meer in het leveringsprogramma zijn opgenomen, zal door Wooncentre Condor een alternatief worden aangeboden welke qua design het meest overeenkomt met het oorspronkelijke artikel.
5. Na het indienen van een klacht, hetgeen direct na constatering dient te geschieden, zal door Wooncentre Condor meteen na registratie een onderzoek worden ingesteld en zal Wooncentre Condor zo snel mogelijk, afhankelijk van de eventuele levertijden een oplossing aanbieden, mits dit overeen komt met de bevindingen.
6. Voor gevolgschade, voorvloeiend uit een defect en/of mankement, foutieve installatie en/of plaatsing/gebruik is Wooncentre Condor nimmer aansprakelijk